Tarieven en Voorwaarden


Tarieven 2020

–  Oriënterend gesprek (20 min., kan ook telefonisch) gratis
– Intake face to face (45 min.) incl behandel/begeleidingsplan € 57,50
– Individueel, los (40 min.) € 49,95
– Individueel, 5 sessies, vooraf ineens betaald (á 40 min)* €239,00
– Individueel, verlengde sessie (60 min.) € 69,00
– No show (minder dan 24 uur van tevoren afgezegd)** € 39,95
– Coachingstraject leefstijl/ Mindful Afvallen groep €349,00
– Workshop € 34,50

Kijk via http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie of vaktherapie vergoed wordt vanuit jouw aanvullende zorgverzekering. Voor behandeling aan huis gelden andere tarieven, afhankelijk van je woonplaats. Neem contact op voor een prijsopgave.
*Declaraties bij de zorgverzekeraar komen hier niet voor in aanmerking, deze worden altijd achteraf gefactureerd op sessiedatum en kunnen derhalve niet vooraf in 1 keer betaald worden.

**Vanwege de situatie rondom het coronavirus wordt momenteel geen no show tarief in rekening gebracht. Bij verkoudheid of andere klachten die kunnen wijzen op het coronavirus wordt de behandeling, mogelijk kort van tevoren, kosteloos geannuleerd c.q. verplaatst!

 

Algemene Voorwaarden 2020

Algemene voorwaarden therapie 2020
 (PDF)
Algemene voorwaarden cursussen 2020 (PDF)

 

Klachtenregeling

 

JeZelfinBeweging doet er alles aan om jou zorgvuldig te behandelen. Stel dat je toch vindt dat er iets mis gaat, dat je ontevreden bent over je behandeling of over de gang van zaken, neem dan eerst contact op met jeZelfinBeweging.  Mocht dit voor jou niet wenselijk of niet afdoende zijn, is het mogelijk een klacht te melden bij Quasir: https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen. Mocht een klacht leiden tot een geschil neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. Met deze link kan dit in gang gezet worden: https://zorggeschil.nl/melding. In het kader van Wkggz is jeZelfinBeweging aangesloten bij NIBIG.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk (en wettelijk verplicht vanuit de WGBO) dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Je hebt het recht dit dossier in te zien of te vragen gegevens te vernietigen. Ik heb geheimhoudingsplicht en ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat alleen ik als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier. Door in behandeling te komen, ga ik ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.