Tarieven en Voorwaarden


Tarieven 2019
Therapie/ begeleiding*:

Oriënterend gesprek (15-20 min.telefonisch) gratis
Intakegesprek face tot face (40 min) € 32,50
Individueel, los(40 min) € 46,75
Individueel, 5 sessies (à 40 min) €220,00
Individueel, verlengde sessie (60 minuten) € 69,00
Kort consult (telefonisch of face to face, per 20 minuten) € 24,50
No show (minder dan 24 uur van tevoren afgezegd) € 30,00
 

Cursussen**:

Mindful Afvallen; € 349,00
Ontspanningscursus; € 99,00
Workshop € 24,50

* Kijk via http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie of vaktherapie vergoed wordt vanuit jouw aanvullende zorgverzekering. Voor begeleiding aan huis gelden andere tarieven, afhankelijk van je woonplaats. Neem contact op voor prijsopgave.
**Cursussen zijn inclusief btw, (werk)boek, materialen, koffie/thee en worden niet vergoed door zorgverzekeraars, mogelijk wel door je werkgever.

Algemene voorwaarden therapie 2019 (PDF)
Algemene voorwaarden cursus 2019 (PDF)

Klachtenregeling
JeZelfinBeweging doet er alles aan om jou zorgvuldig te behandelen. Stel dat je toch vindt dat er iets mis gaat, dat je ontevreden bent over je behandeling of over de gang van zaken, neem dan eerst contact op met jeZelfinBeweging.  Mocht dit voor jou niet wenselijk of niet afdoende zijn, is het mogelijk een klacht te melden bij Quasir: https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen. Mocht een klacht leiden tot een geschil neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. Met deze link kan dit in gang gezet worden: https://zorggeschil.nl/melding. In het kader van Wkggz is jeZelfinBeweging aangesloten bij NIBIG.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk (en wettelijk verplicht vanuit de WGBO) dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Je hebt het recht dit dossier in te zien of te vragen gegevens te vernietigen. Ik heb geheimshoudingsplicht en ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat alleen ik als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier. Door in behandeling te komen, ga ik ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. N.B. Bij begeleidingstrajecten geldt dezelfde zorgvuldigheid i.k.v. privacy, echter wordt er geen dossier en behandelplan gemaakt.